Kontakttālrunis: +371 26415309 Māris
E-pasts: info@aizsargstieni.lv

Darbnīca: Zasas iela 9, Rīga, LV-1057
 
Uzņēmums: SIA Tēva Mājas Ltd.
Reģistrācijas numurs: LV40103913853
Juridiskā adrese: Vanadziņa gatve 5-2, Rīga, LV-1015
Darbnīca: Zasas iela 9, Rīga, LV-1057
Norēķini: AS Swedbank, HABALV22, LV60HABA0551040306705